Pracodawca w UK nie płaci wynagrodzenia

Pracodawca w UK nie płaci wynagrodzenia

Gdzie szukać pomocy, jeśli pracodawca w UK nie płaci wynagrodzenia? W Polsce w przypadku problemów z wypłatą pensji za pracę masz prawo zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika i dochodzić swoich roszczeń. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, kiedy jesteśmy na emigracji, a pracodawca nagminnie i znacznie spóźnia się z wypłatą należnej pensji lub dokonuje dziwnych i nieuzasadnionych potrąceń. Gdzie szukać pomocy i jak walczyć o swoje prawa? Zapraszamy Cię do lektury dzisiejszego tekstu, który pomoże Ci zapoznać się z systemem wynagrodzenia za pracę w Wielkiej Brytanii.

Podstawa i składniki wynagrodzenia za pracę w UK

Wynagrodzenie za dobrze i rzetelnie wykonaną pracę należy się każdemu, kto legalnie pracuje w UK. Żadna firma nie ma prawa łamać postanowień zawartej umowy o pracę i dokonywać dodatkowych potrąceń z wynagrodzenia. Do składników pensji możemy zaliczyć elementy obligatoryjne, do których należą tzw. „podstawa wynagrodzenia” (może mieć stałą formę lub być wypłacana proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin), dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy oraz w godzinach nadliczbowych oraz w okresie tzw. bank holidays (niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy). W latach 2020-21 NMW (National Minimum Wage – płaca minimalna) w Wielkiej Brytanii wynosi 8,72 funta za godzinę dla osób powyżej 25. roku życia, 8,20 funta dla przedziału 21-24 lat oraz 6,45 funta dla osób w wieku od 18 do 20 lat.

Potrącenia z wynagrodzenia, jakich dokonuje pracodawca

Zgodnie z prawem pracodawca w UK może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia. Do tych obowiązkowych należą przede wszystkim podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, jeżeli np. Twoja firma zapewnia Ci dojazd do miejsca pracy, ma prawo z tego tytułu dokonywać odliczeń od pensji. Jednak musi na ten temat istnieć wzmianka w Twojej umowie o pracę. Ponadto, pracodawca może dokonywać potrąceń z tytułu: pożyczek zakładowych i kredytów studenckich, składek na rzecz związków zawodowych w firmie oraz na mocy tytułów wykonawczych takich jak np. mandaty lub zobowiązania alimentacyjne. Co ważne, w Anglii obowiązkiem pracodawcy jest także comiesięczne przesyłanie do wiadomości pracownika tzw. payslip, czyli paska płacowego, na którym wyszczególnione są wszystkie potrącenia i odliczenia od pensji. Jakie są dozwolone potrącenia z wynagrodzenia? Zapoznaj się z najważniejszymi z nich:

 • podatek od wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne (national insurance);
 • emerytura zakładowa (company pension);
 • kredyty studencki;
 • pożyczki i zobowiązania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
 • potrącenia związane z nakazami sądowymi;
 • oraz wszelkie potrącenia uzgodnione i zawarte w umowie o pracę, na które pracownik wyraził zgodę.

Niedozwolone potrącenia z wynagrodzenia w UK

Pracodawca ma prawo zatrzymać pewne składniki naszej pensji. Istnieją jednak niedozwolone potrącenia z wynagrodzenia za pracę wykonywaną w UK. Warto, zwórcić uwagę na takie praktyki jak :

 • kwota wynagrodzenia różni się od uzgodnionej na umowie;
 • pracodawca nie wypłacił żadnego wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie jest wypłacane nieregularnie lub z opóźnieniem;
 • bonusy oraz nadgodziny nie zostały uwzględnione;
 • pobrane zostały niewłaściwe potrącenia.

Pracodawca mógł bezprawnie nie wypłacić wynagrodzenia, jeśli zaistniała przynajmniej jedna z powyższych rzeczy.

Gdzie zgłosić się, kiedy pracodawca w UK nie płaci pensji?

Oczywiście pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić, jeżeli nie otrzymaliśmy wynagrodzenia za pracę w terminie jest wizyta w kadrach. Poinformuj pracodawcę, że obecnie upłynął już termin wypłaty wynagrodzenia zawarty w umowie i oczekujesz natychmiastowego wypłacenia należnej kwoty. Jeżeli natomiast w Twojej firmie nieregularne bądź nagminne odwlekanie wypłaty jest standardem, zastanów się, czy na pewno warto jest dalej pracować w tym miejscu. Jeśli w Twoim miejscu pracy istnieją związki zawodowe to warto się do nich udać. Zawsze służą pomocą i mogą wyjaśnić pewne kwestie. Dokumentem jaki będzie potrzebny jest payslip, na którym widnieją odliczenia które uważasz za niesłuszne. Jęsli jednak rozmowa nie przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów, należy wnieść pisemne zażalenie. Warto podać konkretne argumenty i umotywować swoją skargę. Pamiętaj, aby zatrzymać skan takiego dokumentu wraz z datą i podpisem. Przyda Ci się to w razie ewentualnego postępowania sądownego jako dowód.

Gdzie również możesz się zgłosić w razie potrzeby , gdy pracodawca w UK niepłaci wynagorzenia?

Pierwszą instytucją, do której możesz zgłosić się zgłosić, gdy pracodawca w UK nie płaci wynagrodzenia jest HM Revenue and Customs (HMRC). Jest to podmiot odpowiedzialny za rażące zaniedbania pracodawcy względem pracownika i uchybiania się od wypłaty pensji minimalnej. Jeżeli natomiast obawiasz się, że efektem dochodzenia Twoich praw będzie nie tylko kłopot z otrzymaniem własnych, zarobionych pieniędzy, ale jesteś więcej niż pewnien, że staniesz się ofiarą mobbingu koniecznie uderz do Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS). To niezależna instytucja, która pomaga w rozwiązywaniu spraw pracowniczych. Poradę możesz uzyskać także kontaktując się anonimowo. Kolejną instytucją, która wspiera pracowników w ich problemach jest także The Citizens Advice Bureau. Jeżeli jednak droga polubowna nie przyniesie żadnych efektów, w ostateczności możesz złożyć pozew do brytyjskiego sądu pracy, czyli Employment Tribunal.

Co ważne, wymienione organizacje pomogą Ci nie tylko w uzyskaniu niezbędnego wsparcia, ale przede wszystkim zabezpieczą Twoje interesy (również finansowe). Tak samo jak w Polsce, tak i w Wielkiej Brytanii sądy pracy zdecydowaną większość spraw rozstrzygają na korzyść pracownika, a kosztami postępowania obciążona zostaje nieuczciwa i nierzetelna firma.

Zapraszamy również do lektury naszych innych artykułów na stronie pomocnikfinansowy.pl