Terminy bankowe w UK bez tajemnic

Terminy bankowe w UK bez tajemnic

Terminy bankowe w UK mogą wydawać się obce nawet dla rodowitego Anglika, ale ich znajomość jest przydatna dla każdego z nas. Dziś postanowiliśmy zebrać dla Ciebie 13 najważniejszych fraz, charakterystycznych dla każdej formy kredytowania. Koniecznie sprawdź, co oznaczają poszczególne terminy, żeby nie dać się zwieść bankowcom pod krawatem i w koszuli! Zapraszamy do lektury.

Terminy bankowe w UK, 13 najważniejszych zwrotów, które musisz znać!

Jeżeli pracujesz w Wielkiej Brytanii w oparciu o kontrakt, od co najmniej 3 miesięcy, to masz możliwość skorzystania z dowolnego produktu finansowego. Podobnie jak w polskim systemie bankowym, angielskie instytucje finansowe oferują swoim klientom możliwość skorzystania z kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz kart kredytowych. Poniżej znajduje się lista 13 najważnieszych terminów bankowych w UK.

Advance i balance

Advance i balance to podstawa, bez której ani rusz! Są to dwa najpopularniejsze zwroty używane w bankowości. Advance, to kwota kredytu netto, czyli suma, którą klient otrzymuje „na rękę”. Natomiast balance oznacza kwotę brutto, ale może być też interpretowana po prostu jako całkowita kwota kredytu. Czyli wszystko to, co faktycznie klient jest bankowi dłużny. Na balance składają się przede wszystkim kwota zobowiązania netto + prowizja + oprocentowanie + ubezpieczenia etc.

Capital

Capital to nic innego jak kapitał kredytowy pomniejszony o kwotę odsetek i kosztów dodatkowych. Otrzymując harmonogram spłat rat kredytu zawsze otrzymujemy formularz, w którym są wyszczególnione raty podzielony jest na część kapitałową oraz odsetkową. Jest to o tyle ważne, że w przypadku nadpłaty kredytu klient nie płaci przyszłych odsetek. Dzięki czemu może skutecznie zaoszczędzić na zaciągniętym zobowiązaniu, jeśli tylko go na to stać.

Capped (cap) i collar

Capped (cap) i collar to pojęcie możnaby porównać do czegoś na kształt gwarancji ceny. W brytyjskim systemie bankowym klienci mają możliwość podpisania formularza, który pozwala im na ustalenie maksymalnego poziomu zmiennej stopy oprocentowania kredytu. Nawet w przypadku podwyższenia stóp procentowych przez Bank of England (cap). Natomiast collar odnosi się do zachowania poziomu oprocentowania kredytu nawet w przypadku obniżenia stóp %. Natomiast standardowy kredyt ze zmiennym oprocentowaniem to standard variable rate.

Discounted rate

Jeżeli kiedykolwiek zaciągałeś kredyt w polskim banku, to doradca podczas składania wniosku na pewno zapytał Cię, czy wolałbyś spłacać zobowiązanie w ratach równych czy w malejących. W Anglii wygląda to podobnie, z tym, że w brytyjskim systemie bankowym kredyty płacić można w ratach rosnących.

Fixed rate

Fixed rate to kredyt, gdzie przez określony w umowie czas klient spłaca zobowiązanie ze stałą stopą oprocentowania. W tym przypadku bank niejako bierze na siebie częściową odpowiedzialność za ewentualną zmianę wysokości stóp procentowych. W późniejszym terminie bank sporządza rekalkulację rat kredytu, a pożyczkobiorca spłaca zobowiązanie w oparciu o aktualne stawki stóp procentowych.

Guarantator

Guarantator, czyli najprościej mówiąc poręczyciel lub odpowiednik naszego polskiego żyranta. W polskim systemie bankowym co prawda już odchodzi się od możliwości skorzytania z poręczenia gwaranta. W UK jednak wciąż możemy skorzystać z rozwiązania, gdzie osoba trzecia podpisuje weksel ręcząc osobistym majątkiem za spłatę kredytu. Na wypadek problemu z regulowaniem zobowiązania bank ma zaś prawo zająć majątek poręczyciela lub zgłosić się do niego w sprawie wierzytelności

Interest only

Interest only to bardzo specyficzny rodzaj kredytu. Można by powiedzieć, że są to takie „wieczne” wakacje kredytowe, ponieważ przez cały czas trwania umowy. Klient co miesiąc spłaca wyłącznie część odsetkową, a całość kapitału reguluje z końcem obowiązywania umowy kredytowej. Jego przeciwieństwem jest repayment mortgage, czyli najprostszy i najczęstszy model spłacania kredytu. Na comiesięczną ratę składa się wówczas część kapitałowa, odsetkowa i ewentualna składka na ubezpieczenie.

Life assurance

Life assurance to nic innego jak ubezpieczenie na życie. W Polsce bardzo często jest to dodatkowy koszt także przy kredycie gotówkowym, a sprzeawcy w banku bardzo umiejętnie wciskają nam go zadając pytanie: na ile wycenił/aby Pan/i swój komfort psychiczny? W Anglii jednak spotkamy się z tym raczej przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie dla banku na wypadek, gdyby kredytobiorca z przyczyn losowych nie mógłby dalej regulować swoich zobowiązań.

Mortgage term

Mortgage term, czyli po prostu czas obowiązywania umowy kredytowej. Maksymalny okres spłaty rat może być uzależniony przede wszystkim od Twojej zdolności kredytowej, kwoty zobowiązania, przeznaczenia oraz oferty konkretnego banku.

Tracker

Tracker jest oznaczeniem marży banku. W ten sposób bank ma możliwość zastrzeżenia, że oprocentowanie kredytu ma prawo być w niewielkim stopniu podwyższone w stosunku do aktualnej wysokości stóp procentowych. Nadwyżka pomiędzy marżą a aktualną stawką stóp procentowych jest zyskiem banku.

Jeżeli brakuje jakiegoś pojęcia, które wg Ciebie powinno się znaleźć w słowniczku, napisz w komentarzu. Zaktualizujemy artykuł o nowe terminy bankowe w UK.